PL Logo Est Eng Rus
sp_1.jpg
sp_2.jpg
sp_3.jpg
Rendi tingimused

Broneerimisel on vajalik tasuda 50% ettemaksu;

Sõidu ajal ei ole lubatud toite/toiduaineid tarbida;

Suitsetamine on autos keelatud;

Kõik autos olijad peavad olema turvavööga kinnitatud;

Juhil on õigus loobuda teenindamast isikuid, kes ei käitu kombekalt;

Juhul kui auto (ja/või autos olnud esemed) on saanud kahjustada, esitatakse arve isikule, kes auto broneeris;

Isik, kes auto rendib, vastutab et autos viibijad, kes tarvitavad alkohoolseid jooke, on vähemalt 18 aastat vanad.

_____________________________________________________________________________________________________________

We require 50% advance payment upon making a reservation;

 

Passengers are not allowed to eat anything in the vehicle during the ride;

 

Smoking in the vehicle is forbidden;

 

All passengers must wear seat belts;

 

The chauffeur has the right to refuse to service persons who do not behave in a civil manner;

 

If the vehicle (and/or objects in the vehicle) have been damaged, the invoice will be sent to the person who made the reservation for the vehicle;

 

The person who has made the reservation for the vehicle will assume responsibility for ensuring that all passengers who consume alcoholic beverages are at least 18 years old.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

При бронировании необходимо сделать предоплату в размер 50%;

 

Во время езды в автомобиле запрещается употреблять еду;

 

Курение в автомобиле запрещено во всех видах;

 

Все находящиеся в автомобиле лица, должны быть пристегнуты ремнями безопасности;

 

Шофер имеет право отказаться обслуживать лица, которые ведут себя неподобающим образом;

 

В случае, если автомобиль (и/или находящиеся в автомобиле вещи) пострадал(и), высылается счет на имя лица, бронировавшего автомобиль;

 

Лицо, которое бронировало автомобиль, отвечает за то, чтобы все находящиеся в автомобиле и потребляющие спиртные напитки лица были не моложе 18 лет.